Alle rechten voorbehouden

Deze website is met de groots mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Alle rechten berusten bij Green Steps Travel, tenzij anders vermeld. Materiaal van anderen dan Green Steps Travel gebruiken we met toestemming van de rechthebbenden. Aan hen die menen alsnog aanspraak te kunnen maken op enig recht, verzoeken we contact op te nemen met Green Steps Travel.
Niets van deze website – en van andere uitingen van Green Steps Travel – mag geheel of gedeeltelijk worden overgenomen of verveelvoudigd. In geen enkele vorm. Wilt u wel iets reproduceren, dan is daar altijd vooraf toestemming voor nodig. Dit kunt u doen door een verzoek in te dienen. Dat kan door een mail te sturen naar info@greenstepstravel.com.

 

Copyright

This website has been compiled with the greatest possible care. All rights rest with Green Steps Travel, unless stated otherwise. We use material from others than Green Steps Travel with the permission of the rights holders. Those who believe they can still claim any right, please contact Green Steps Travel.
Nothing from this website – and from other statements of Green Steps Travel – may be copied or reproduced in whole or in part in any form. If you do want to reproduce a content, permission is always required in advance. Please submit a request by sending an email to info@greenstepstravel.com.