privacyverklaring

Privacyverklaring

Green Steps Travel doet er alles aan om veilig met uw gegevens om te gaan. Zodat uw privégegevens ook echt voor u blijven. Om uw mooiste en op maat gemaakte reis te organiseren hebben we wel een aantal gegevens van u nodig. Welke dat zijn en waarvoor we ze gebruiken leest u hieronder.

Green Steps Travel kan voor de volgende doeleinden uw gegevens opvragen:
• Voor administratieve handelingen, bijvoorbeeld om uw vluchten en verblijf te boeken of voor uw offerteaanvraag.

NOODZAKELIJKE GEGEVENS OM UW REIS TE ORGANISEREN
De gegevens die wij van u én uw medepassagiers opvragen bestaan uit de volgende onderdelen. We gaan er daarbij vanuit dat uw medepassagiers toestemming hebben gegeven om hun gegevens met ons te delen:
• Voornamen volgens paspoort
• Achternaam volgens paspoort
• Geslacht
• Geboortedatum
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Straatnaam, postcode en woonplaats

Voor bepaalde reizen kunnen we aanvullende informatie opvragen, bijvoorbeeld bij het reserveren van fietshuur of een binnenlandse vlucht.

VERSTREKKING AAN DERDEN
Green Steps Travel zal uw gegevens én die van uw medereizigers alleen met anderen delen als dit noodzakelijk is. Denk hierbij aan onze lokale partners, reisdienstverleners en reisbegeleiders. Of in het kader van grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die overheden toepasselijk achten. Dit doen we alleen met uw schriftelijke toestemming. Deze geeft u als we een reisovereenkomst met elkaar aangaan.

Tijdens het boeken vragen we om gegevens van thuisblijvers met ons te delen. We gaan ervanuit dat u toestemming aan de thuisblijvers heeft gevraagd om deze gegevens met ons te delen. We gebruiken deze gegevens alleen als er een calamiteit is. We zullen de gegevens dan ook direct na het einde van uw reis vernietigen.

We verkopen uw gegevens nooit aan andere partijen voor bijvoorbeeld commerciële exploitatie.

VERWERKING VAN UW GEGEVENS VOOR UW REIS
We doen er alles aan om uw gegevens veilig te bewaren. Bij de verwerking van uw gegevens maken we gebruik van enkele externe verwerkers zoals ons boekingssysteem, boekhoudsysteem, boekhouding, postverzender en voor de betalingen.

Tijdens het boeken van een reis kunt u bijzondere persoonsgegevens aan ons doorgeven. Denk aan opmerkingen over uw gezondheid of bepaalde dieetwensen. We verwerken deze bijzondere persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor u ze hebt doorgegeven.

VERWERKING VAN UW GEGEVENS VOOR ONZE NIEUWSBRIEF
Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van onze reizen? Dan kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief van Green Steps Travel. Daarvoor vragen wij uw voornaam, achternaam en e-mailadres.

Deze gegevens slaan wij op, totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Afmelden kan eenvoudig via de link in de nieuwsbrief. Of door een een mail te sturen naar info@greenstepstravel.nl.

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
Om uw gegevens te beschermen hebben we de volgende maatregelen getroffen:

  • We gebruiken een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
  • Alleen personen die uw gegevens behoren te verwerken hebben toegang tot uw persoonsgegevens.
  • Ons dataopslag is beveiligd en versleuteld in lijn met de AVG.
  • Inlog- en gebruikersactiviteiten worden gelogd om onrechtmatige verwerking te kunnen achterhalen. 
  • Wij maken back-ups van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

BEWAARTIJD VAN UW GEGEVENS
We bewaren uw gegevens totdat u aangeeft deze te verwijderen. Als we uw gegevens verwijderen verdwijnt ook uw opgebouwde reishistorie. Voor zover gegevens nodig zijn voor onze financiële administratie bewaren we deze maximaal zeven jaar.

WAT ZIJN UW RECHTEN
U heeft altijd recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze derde partijen. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

VRAGEN EN/OF KLACHTEN
Heeft u een vraag of een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan direct contact met ons op via 06-242 04 179, of mail naar info@greenstepstravel.com. Komen we er samen niet uit dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit voor privacybescherming.

WIJZIGINGEN
Green Steps Travel behoudt het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Kijk daarom regelmatig op deze pagina voor het actuele privacybeleid.

Dit privacybeleid komt voort uit de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit privacybeleid is opgemaakt op 11-02-2022. Voor het laatst gewijzigd op 11-02-2022.

 

 

Green Steps Travel
Adres: Beurréperenlaan 3
3452 DC Vleuten
+31 6 242 04 179
info@greenstepstravel.com
KvK-nummer: 83980113
NL003909314B87

Wilt u op de hoogte blijven van de mooiste reizen, schrijft u dan hier in en ontvang onze inspiratiemail.

Greenstepstravel