Vertrouwd boeken

Garantiefonds GGTO

Green Steps Travel is aangesloten bij Garantiefonds GGTO, deelnemernummer 1740.
Garantiefonds GGTO staat er voor garant dat u het reeds betaalde deel van uw reissom terugkrijgt indien de touroperator failliet zou gaan. Dit kan zijn vóór uw vertrek maar ook tijdens uw verblijf op lokatie. Bovendien garandeert Garantiefonds GGTO tijdens uw verblijf uw terugreis indien de touroperator, als gevolg van een faillissement, hier niet meer voor kan zorgdragen.

Voor deze garantiestelling wordt een vast bedrag van € 7,50 per reiziger in rekening gebracht aan de consument. Hiermee wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden.

Calamiteitenfonds

Green Steps Travel, KvK-nummer 83980113, is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:
– (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
– de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.”

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

VVKR

Wij zijn aangesloten bij de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR), lidnummer 22019. VvKR komt op voor de belangen van kleine, vaak specialistische reisorganisaties. Via VvKR bundelen we onze krachten en delen we onze expertise om zowel voor de reisorganisatie als de consument tot een zo groot mogelijke zekerheid en tevredenheid te komen.

Waarom reizen met

Green Steps Travel

  • Elke reis gaat uit van onze waarden: Ecologisch, Kleinschalig, Go-local en Teruggeven
  • Al bijna tien jaar ervaring en gespecialiseerd in verre reizen op maat
  • We komen persoonlijk bij u langgs en luisteren naar uw reiswensen
  • We denken mee én hebben aandacht voor details
  • We zoeken naar locaties en activiteiten die buiten de gebaande paden gaan
  • Tijdens uw reis zijn we 24 uur per dag bereikbaar

We stellen graag uw onvergetelijke reis samen.

Green Steps Travel
Maureen Voorn-Somowidjojo
+31 6 242 04 179
info@greenstepstravel.com
KvK-nummer: 83980113
NL003909314B87

Greenstepstravel